ΠΡΟΩΡΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ / ΒΛΑΒΗ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Τα φορτηγά και οι εμπορικές εφαρμογές, καθώς και μερικά επιβατικά αυτοκίνητα, χρησιμοποιούν ψυγεία μεγάλου μεγέθους για την ψύξη του κινητήρα. Αυτοί οι εναλλάκτες θερμότητας έχουν αρκετό βάρος και συχνά αγκαλιάζονται από ένα πλαίσιο τοποθέτησης για ασφαλή τοποθέτηση στο μέρος του κινητήρα. Οι πολλές δονήσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία του κινητήρα καθώς και η κίνηση του οχήματος που επίσης είναι βαρύ, μπορεί να είναι καταστροφικές για μεγάλα και βαριά αλλά και αρκετά εύθραυστα ψυγεία νερού / ή άλλους εναλλάκτες θερμότητας (ψυγεία αέρος / ψυγεία A/C). Αυτός είναι ο λόγος που οι βάσεις απορρόφησης κραδασμών εφαρμόζονται στα σημεία προσαρμογής του βραχίονα του εναλλάκτη. Ασφαλίζουν το ανταλλακτικό στο όχημα και εξαλείφουν τους υπερβολικούς κραδασμούς. Το γεγονός ότι πολλές φορές χάνονται / αγνοούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης / αντικατάστασης του ψυγείου νερού, έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των κραδασμών στις εύθραυστες περιοχές του τμήματος, όπως είναι οι πλάκες κεφαλής, οι δεξαμενές ή οι μακριές σωλήνες, προκαλώντας πρόωρη βλάβη, κυρίως  ωγμές, ρήξη ή παραμόρφωση.
Κάθε φορά που τοποθετείτε έναν εναλλάκτη θερμότητας μεγαλύτερου μεγέθους (ψυγείο νερού, ψυγείο αέρος, ψυγείο A/C) σε φορτηγό ή σε επαγγελματικό όχημα, βεβαιωθείτε ότι απαιτούνται βάσεις απορρόφησης κραδασμών. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τις παλιές βάσεις από την αντικατάσταση του ανταλλακτικού καθώς το ελαστικό μπορεί να έχει φθαρεί, έτσι η ικανότητα απορρόφησης κραδασμών μειώνεται σημαντικά.  Οι βάσεις τοποθέτησης είναι συνήθως φθηνές και από απλό κατασκευαστικό υλικό (λάστιχο / μέταλλο). Είναι  εύκολο να εγκατασταθούν και να εξασφαλίσουν την ασφαλή, χωρίς κραδασμούς προσαρμογή του εναλλάκτη θερμότητας, για πολύ καιρό χωρίς προβλήματα λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμβουλευτείτε τα επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή του οχήματος για να καταλάβετε την κατάλληλη αντικατάσταση του κατασκευαστή για τις βάσεις του ψυγείου νερού / εναλλάκτη θερμότητας αν δεν παραδίδεται με το ανταλλακτικό του ψυγείου νερού / εναλλάκτη θερμότητας.

Comments are closed.