Η ένωση του σκελετού των ελαστικών.

Η ένωση του σκελετού των ελαστικών Σε μία προσεκτική επιθεώρηση του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού, μπορεί να παρατηρηθεί μερικές φορές μια ελαφρά κυρτότητα υπό μορφή ελαφριού κυματισμού. Αυτό το είδος κυματισμού στο πλευρικό τοίχωμα δεν επηρεάζει την απόδοση των ελαστικών με οποιονδήποτε τρόπο. Στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει την πιο ενισχυμένη περιοχή του πλευρικού τοιχώματος, η οποία είναι η ένωση των δύο άκρων του σώματος, των χορδών του σκελετού.

   Χορδές σκελετού  Το κυρίως σώμα του σκελετού είναι ένα γεωμετρικό πλέγμα χορδών, το οποίο ενδυναμώνει το  ελαστικό. Εξετάζοντας ένα τμήμα radial ελαστικού, φαίνεται σαν μία συνεχής χορδή, η οποία περιτυλίγει όλο αυτό το τμήμα από τη μία βάση στήριξης έως την άλλη.

Ένωση του σκελετού (σύνδεσμος των χορδών)
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των ελαστικών, το σώμα του σκελετού με τις χορδές (ενσωματωμένες) εφαρμόζεται σε δομικό τύμπανο, όπου οι δύο ελεύθερες άκρες του σώματος του σκελετού ενώνονται μεταξύ τους , υπό μορφή του ενός άκρου επάνω στο άλλο. Αυτή η ένωση ονομάζεται σύνδεση των χορδών του σκελετού.

  Οπτική επίδραση Όταν το ελαστικό φουσκώνεται, η σύνδεση των χορδών του σκελετού επιφέρει μεγαλύτερη αντίσταση στην εσωτερική πίεση του αέρα. Ως αποτέλεσμα, ένας ελαφρύς κυματισμός (κύρτωμα) θα μπορούσε να γίνει ορατός ανάλογα με την πίεση, τη φωτεινότητα και το είδος της σχεδίασης.

Τεκμηρίωση  Μία τέτοια ελαφρά κύρτωση στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού ΔΕΝ επηρεάζει την απόδοση του ελαστικού. Σε περίπτωση αμφιβολιών, το πλευρικό τοίχωμα πρέπει να  επιθεωρηθεί και να γίνει εκτίμηση από ειδικευμένο άτομο.

 

πηγη elastrak.gr

No Comments Yet.