Πλήρωση φρέον

Πριν ξεκινήσουν οι ζέστες  θα πρέπει να κάνουμε μια απλή διαδικασία για το κλιματιστικό που φέρει το οχημα μας να συπληρώσουμε φρέον. Το κλιματιστικό θέλει ένα μικρό συμπλήρωμα σε υγρο κλιματισμού. Καθώς χάνεται μια μικρή ποσότητα από τις συνδέσεις που συνδέουν την εσωτερική μονάδα με την εξωτερική.

Αν υπάρχει διαρροή στο κλιματιστικό μας με το να βάλουμε υγρά στο κλιματιστικό μας δεν θα λύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει πριν βάλουμε υγρά να λύσουμε το πρόβλημα με την διαρροή δηλαδή να βρούμε την διαρροή και να την φτιάξουμε.

Τώρα εάν θέλουμε απλώς να συμπληρώσουμε μια μικρή ποσότητα ψυκτικού ρευστού στο κλιματιστικό μας μετά από μερικά χρόνια τότε θα πρέπει να μάθουμε πρώτα από όλα με τι ψυκτικό ρευστό λειτούργει το κλιματιστικό μας. Για να μάθουμε θα πάμε στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μας και θα διαβάσουμε την ταμπέλα που έχει.

Αυτή ή πλήρωση η επισκευή πρέπει να γίνετε με την βοήθεια ειδικών μηχανήμάτων που να ελέγχουν την ποσότητα που έχει μέσα το κύκλωμα και να μην προσθέτουν περισσότερο και ανεξέλγκτα, γιατί μπορεί να καταστραφεί το κλιματιστικό από μεγάλη πίεση.

Comments are closed.