Η φθορά στα ελαστικά είναι ανομιόμορφη

Η πρώτη διάγνωση είναι Κακή ευθυγράμμιση
Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών δείχνει την ανάγκη για ευθυγράμμιση.

Λύση:
Πολλά οχήματα, σήμερα, διαθέτουν πίσω αναρτήσεις που ρυθμίζονται για ευθυγράμμιση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το όχημά σας μπορεί να χρειάζεται είτε ευθυγράμμιση του μπροστινού μέρους («front-end») ή ευθυγράμμιση και των τεσσάρων τροχών («four-wheel»), ανάλογα με τα συμπτώματα που παρατηρείτε. Επισκεφτείτε τον κοντινότερο μεταπωλητή σας για έλεγχο των ελαστικών σας
Περισσότερα για την Ευθυγράμμιση

Μια αλλη περίπτωση μπορεί να προέρχετε απο υπερπίεσης στα ελαστικά.
Το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και φθείρεται πιο γρήγορα από τους ώμους.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να ελέγχετε τα ελαστικά σας όταν είναι κρύα, πριν οδηγήσετε ή τουλάχιστον τρεις ώρες μετά.

Λύση:
Αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό, χρησιμοποιώντας μανόμετρο αέρα, μέχρι η πίεση του αέρα να συμπίπτει με την psi που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματός σας. Για να βρείτε τη σωστή πίεση αέρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατασκευαστή του οχήματος ή βρείτε την ενδεδειγμένη psi στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην πόρτα σας.

Comments are closed.