Πως επιρεάζει η ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού DOT?

Τα ελαστικά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. όπως οι συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα, το φορτίο και οι κλιματολογικές συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο πίεσης του ελαστικού κατά την τοποθέτησή του στο όχημα αλλά και για τις συνθήκες αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις των μεταπωλητών . Δηλαδή, αυτό που επηρεάζει κυρίως τη γήρανση του ελαστικού είναι οι συνθήκες χρήσης και συντήρησης και ΟΧΙ η ημερομηνία παραγωγής τους.
Αν ένα ελαστικό παράγεται και παραδίδεται σε μια αποθήκη, όπου φυλάσσεται κατάλληλα, χωρίς να εκτίθεται στο φως του ήλιου ή σε υδρογονάνθρακες, και περάσει, ένα χρόνο περιμένοντας να αγοραστεί από έναν οδηγό, η γήρανσή του είναι ακριβώς η ίδια σαν να είχε χρησιμοποιηθεί για τρεις εβδομάδες σε ένα αυτοκίνητο που μετακινούνταν.
Επομένως το ελαστικό αρχίζει, ουσιαστικά, να φθείρεται όταν αρχίσει να χρησιμοποιείται στο όχημά μας.
Ο Όμιλος Michelin εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα και πρακτικές στον κύκλο παραγωγής και αποθήκευσης των ελαστικών (οδηγίες από τον ETRTO1), ώστε να εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο απόδοσης και εγγύησης για τα προϊόντα που παρέχει, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής.

Η Michelin συμβουλεύει, ωστόσο, να αλλάζετε τα ελαστικά σας δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους, ακόμα και αν δεν έχουν φτάσει το όριο φθοράς. Μετά από πέντε χρόνια πρέπει να ελέγχετε οπωσδήποτε κάθε μήνα την πίεση στα ελαστικά σας.

Comments are closed.