Κυματισμός στο πλευρικό του ελαστικού?

Η ένωση του σκελετού των ελαστικών Σε μία προσεκτική επιθεώρηση του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού, μπορεί να παρατηρηθεί μερικές φορές μια ελαφρά κυρτότητα υπό μορφή ελαφριού κυματισμού. Αυτό το είδος κυματισμού στο πλευρικό τοίχωμα δεν επηρεάζει την απόδοση των ελαστικών με οποιονδήποτε τρόπο. Στην πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει την πιο ενισχυμένη περιοχή του πλευρικού τοιχώματος, η οποία είναι η ένωση των δύο άκρων του σώματος, των χορδών του σκελετού.

Μία τέτοια ελαφρά κύρτωση στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού ΔΕΝ επηρεάζει την απόδοση του ελαστικού. Σε περίπτωση αμφιβολιών, το πλευρικό τοίχωμα πρέπει να επιθεωρηθεί και να γίνει εκτίμηση από ειδικευμένο άτομο.

Comments are closed.