ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ «ΜΑΝ»

Ούτε καινούργιο δεν ήταν έτσι. Επισκευή κιβωτίου ταχύτητας «ΜΑΝ astronic». Μετά από σχεδόν ολική καταστροφή. 

Posted in Επισκευές.

Απάντηση