Ηλεκτρονική Διάγνωση

Διαθέτουμε τελευταίου τύπου μηχανήματα με τα οποία κάνουμε διάγνωση στις περισσότερες μάρκες αυτοκινήτων με σκοπό την επίλυση βλαβών και την διαγραφή τους.